...

Cele

Misja Fundacji Tymon jest realizowana poprzez główne cele:
 • Realizacja zapisów statutowych Fundacji
 • Pomoc przy realizacji zajęć rehabilitacyjnych
 • Tworzenie społeczeństwa otwartego i empatycznego na osoby z różnymi formami niepełnosprawności
 • Pomoc w adaptacji społecznej, zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Organizowanie i umożliwianie wypoczynku i turnusów dla osób niepełnosprawnych
 • Integrację ze społeczeństwem na płaszczyźnie wspólnych wartości
 • Działalność charytatywną
 • Przygotowywanie wolontariuszy i szkolenie fundraiserów do pozyskiwania darczyńców – także dla innych fundacji i stowarzyszeń, organizacji społecznych
 • Wspieranie działań i rozwiązań w zakresie zapewnienia i poprawy warunków socjalnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
 • Prowadzenie warsztatów i szkoleń zmierzających do zmiany postrzegania niepełnosprawności jako „problemu społecznego”
 • Podejmowanie działań do tworzenia placówek , domów, ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych

Program terapeutyczny turnusu obejmuje zajęcia dla dziecka z autyzmem lub Zespołem Aspergera - turnusy Asperger, turnusy autyzm