...

O fundacji

Zmiany demograficzne w każdym społeczeństwie są nieuniknione. Każde społeczeństwo starzeje się a tym samym wzrasta liczba osób niepełnosprawnych. Zwiększająca się liczba osób niepełnosprawnych i ich funkcjonowanie w społeczeństwie staje się problemem, który domaga się wsparcia i pomocy tych, którzy w przyszłości mogą znaleźć się w takiej sytuacji. Niepełnosprawność dotyczyć znacznej części społeczeństwa i może mieć różnorakie formy.

Fundacja Tymon powstała z głębokiej świadomości problemów osób dotkniętych niepełnosprawnością i braku zgody na traktowanie tych osób na innych zasadach niż reszty społeczeństwa. Wartości, które przyświecały twórcy Fundacji i osobom współpracującym są tym co nie pozwala na obojętność i „komfort” niedostrzegania problemu w naszym społeczeństwie. Wartości te przeciwstawiają się istnieniu barier dzielących ludzi i uniemożliwiających ich samorealizację w społeczeństwie.

Fundacja Tymon wspiera m.in dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera - turnusy Asperger, turnusy autyzm.

Fundacja Tymon - opieka dla ludzi starszych - seniorów; opieka domowa i stacjonarna - Tomaszów Mazowiecki, woj. mazowieckie, łódzkie

...

Misja

Misją Fundacji Tymon jest poprawa standardów życia i funkcjonowania osób z wszelkimi niepełnosprawnościami (intelektualnymi, ruchowymi) poprzez wszechstronny ich rozwój, wspomaganie ich i ich rodzin, tworzenie społeczeństwa otwartego na osoby niepełnosprawne. Wzajemne poszanowanie i funkcjonowanie bez podziałów, empatia i pomoc dla innych jest podstawowym budulcem zdrowego społeczeństwa i wzajemnej radości z życia, z istnienia.

Fundacja Tymon - turnusy Asperger, turnusy Autyzm
Usługi opiekuńcze - opieka dla ludzi starszych - seniorów; opieka domowa i stacjonarna - Tomaszów Mazowiecki, woj. mazowieckie, łódzkie

Współpraca

Fundacja Tymon jest wspierana przez Ośrodek Wypoczynkowy Libra nad Zalewem Sulejowskim.